• LiSadvies: adviesbureau voor de openbare ruimte

  Voor Annet Muller van LiSadvies zeggen beelden meer dan duizend woorden en staat de gebruiker van de openbare ruimte centraal. LiSadvies verbindt ervaring en vakkennis van de fysieke openbare ruimte met de ervaringen van de gebruikers. Middels drie instrumenten ondersteunt LiSadvies beleidsmakers bij het bereiken van hun doelen met de openbare ruimte. Aanvullende opleidingen zorgen er voor dat succes is verzekerd!

  In samenspel creëren wij een leefbare leefomgeving die zich verder ontwikkelt en toekomstbestendig is.

  Annet Muller – LiSadvies, Gouda

 • lamp-bg

Wat LiSadvies biedt

 • LiSadvies staat garant voor een vertaling van de theorie van het beleid en beleidsdoelstellingen naar concrete acties en uitvoering. Daarbij participeert de bewoner door mee te denken over en mee te werken aan de inrichting en beheer van zijn leefomgeving.

  • Begeleidt de transitie naar een participerende overheid.
  • Begeleidt het verandertraject naar een duurzame organisatie: planmatig, effectief en efficiënt.
  • Creëert een toekomstbestendig openbare ruimte samen met de gebruiker, met oog voor kosten, inrichting en beheer.
  • Mediator tussen bewoners en overheid. Vanuit ratio, emotie en proces.
  • Advies en begeleiding rondom participatietrajecten, organisatieontwikkeling, inrichting- en beheervraagstukken, trainingen en opleidingen rondom leefbaarheid.

  Met de instrumenten en opleidingen van mijn adviesbureau LiSadvies ben ik de schakel tussen overheid en de bewoners van de leefomgeving.

 • annet-muller-lisadvies-adviesbureau-voor-de-openbare-ruimte

Producten van LiSadvies

  • Wijk- en leefbaarheidsscans
  • Wijk in Balans
  • Integrale beleidsplannen (wegen, spelen, groen, e.d.)
  • Integrale beheerkwaliteitsplannen
  • Handboek ontwerp- en beheerrichtlijnen
  • Beheerplannen (groen, wegen, openbare verlichting, e.d.)
  • (Beheer)kostendoorrekeningen
  • Begrotingsreflectie
  • (Her)inrichtingsplannen (beheerbewust)
  • Speelplekken (inrichting, beleid- en beheerplannen)
 • Binnen LiSadvies pas ik mijn vakkennis toe in combinatie met organisatieprocessen. Hierdoor worden de plannen die ik uitwerk ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd. Mijn vakinhoudelijke ervaring op het gebied van de fysieke openbare ruimte verbind ik met mijn kennis en kunde over organisatiepsychologie.

  Zo lever ik met LiSadvies een positieve bijdrage aan het verbeteren van deze leefomgeving. Dit altijd in samenspel met de gemeentelijke overheid en bewoners.


  • Wijkscan

  • Instrumenten

  • Opleidingen

Wat klanten van LiSadvies zeggen

>>Lees al onze referenties<<

Het beleid en het beheer van de openbare ruimte wil de gemeente Castricum samen met de bewoners tot stand brengen.

Daarbij is het participeren van de bewoners onontbeerlijk. Dit is het terrein waarin Annet Muller van LiSadvies al jaren opereert en veel ervaring heeft opgedaan.

In gemeente Castricum heeft ze bijdragen geleverd aan het groenbeleidsplan, het groenbeheerplan, het wegenbeleidsplan, het bomenbeheerplan en diverse trainingssessies voor de buitendienst.

Annet paart grote inhoudelijke kennis aan het vermogen om haar kennis helder over te brengen aan medewerkers en burgers en zo een omslag te bereiken in denkpatronen. Ze vertaalt beleidsdoelstellingen in concrete acties voor de buitendienst en neemt de burger daarin mee door ze te laten meedenken over de inrichting en beheer. Annet kan als geen ander de verbinding leggen tussen de theorie van het beleid en de uitvoering buiten op straat.

Het participeren van de burgers in het beheer van de openbare ruimte is helemaal haar ding.

Henk de Leeuw
Gemeente Castricum