Bijeenkomst: Ondernemende ambtenaren in de openbare ruimte (3 november 2016)

De huidige maatschappij vraagt om een omslag van een verzorgende en controlerende overheid naar een faciliterende en stimulerende overheid. Van reguleren naar participeren. Bij deze verandering is het de kunst om te zoeken naar een nieuwe balans tussen burgerverantwoordelijkheid en overheidsbemoeienis. Maar grenzen verleggen kan alleen als je er af en toe overheen durft te gaan!

Prijs per persoon: gratis
Datum en locatie: 03-11-2016, Gemeente Duiven

Omschrijving

Aanleiding: Een online discussie over de rebellerende ambtenaar

Begin april schreef Annet Muller een blog op de CROW-website met als titel: ‘Nederland heeft te weinig rebellerende ambtenaren’. Participatie vraagt volgens Annet om rebels handelen van een ambtenaar. Mensen die durven te handelen buiten de bestaande kaders van de organisatie. Mensen met lef en improvisatievermogen, omdat het hen gaat om het uiteindelijke maatschappelijk resultaat. Dit vraagt om het loslaten van het huidige systeemdenken (voorschrijvende wet- en regelgeving, formele kaders, afspraken, rollen, regels, formele organisatie).

Naar aanleiding van dit blog ontstond een interessante webdiscussie met herkenning en frustratie over competenties, transitiemanagement, regels, procedures en de vraag of rebellie niet gewoon creatief ondernemerschap is. Voldoende reden dus om eens rond dit onderwerp bij elkaar te komen.

Doel: inspireren, adviseren en motiveren

Op deze netwerkbijeenkomst kunnen deze rebellerende, ondernemende ambtenaren hun ervaringen delen. Elkaar motiveren, inspireren, adviseren en helpen. Want rebellie vraagt veel overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Daarvoor kan je wel wat steun gebruiken van gelijkgestemde collega’s uit andere organisaties.

Omschrijving

13.00 uur Inloop
13.30 uur Welkom en opening
13.45 uur Drie rebelse verhalen – inspirerende ervaringen van ondernemende ambtenaren

 • Huib Aalders; Adviseur Groen, Natuur en Landschap gemeente Duiven;
 • Annet Muller; LiSadvies – Leefomgeving in Samenspel
 • Ellen Knippenborg, Eigen Wijze Wijken 
14.30 uur Zaaldiscussie

Herkennen we deze verhalen, de problemen en weerstanden waar zij tegenaan lopen en de noodzaak van rebellie?

15.00 uur Pauze
15.15 uur Netwerktafels – ronde 1

 • Voordelen: is rebellie nodig? Wat levert het op?
 • Problemen: waar loop je tegenaan?
 • Verandering: hoe krijg je collega’s en bestuur in beweging?
 • Management: hoe is een rebellerende ambtenaar te managen?
 • …meer/anders?…
15.45 uur Netwerktafels – ronde 2
16.15 uur Terugkoppeling conclusies per netwerktafel
16.30 uur Afsluiting

Inschrijven

Deze bijeenkomst is gratis voor de partners van het netwerk CROW Levende Stad. Bekijk of uw gemeente partner is. Is uw gemeente nog geen partner en wilt u toch deelnemen? Dan kunt u partner worden van CROW Levende Stad of ervoor kiezen € 395,- per persoon te betalen.
 • Startdatum: 03-11-2016
 • Locatie: Gemeente Duiven
 • Bijeenkomstnummer: 2990-130

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Duiven.

Koning Willem-Alexanderplein 1
6921 ES Duiven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *