Over LiSadvies

 • In samenspel creëren wij een leefbare leefomgeving die zich verder ontwikkelt en toekomstbestendig is. Vandaar mijn bedrijfsnaam Leefomgeving in Samenspel – LiSadvies

  LiS staat ook voor blauwe lis, mijn lievelingsbloem. Een bloem, die vanuit een bol (mijn vakinhoudelijke kennis) tot bloei komt in de totale leefomgeving.

  Missie

  Ik wil graag een bijdrage leveren aan een leefbare leefomgeving, dat bestaat uit een openbare ruimte die duurzaam, beheerbaar, schoon en veilig is en ruimte bied om actief in te bewegen en elkaar te ontmoeten. Hierbij staat de mens/gebruiker van de openbare ruimte centraal. Mijn werkwijze is vanuit mijn vakinhoud verbindingen te maken met de mensen met erkenning voor de organisatieprocessen, groepsdynamiek en elkaars perceptie.

  Ik wil graag de schakel zijn tussen gemeentelijk overheid en de gebruikers van de openbare ruimte, om in samenspel een leefbare leefomgeving te creëren en in stand te houden.

  Motto

  De leefomgeving, openbare ruimte, is het visitekaartje van stad en dorp. Een visitekaartje dat leefbaar, toegankelijk en bruikbaar is. Iedereen maakt er gebruik van en heeft hierdoor invloed op de leefbaarheid van deze openbare ruimte, onze leefomgeving!

  Voor mij betekent een leefbare leefomgeving een openbare buitenruimte, die toekomstbestendig beheerbaar, schoon en veilig is. Zodanig dat de bewoners en gebruikers van de openbare ruimte er graag willen wonen, werken, verplaatsen, verblijven en elkaar ontmoeten. Hierbij staat de gebruiker van de openbare ruimte centraal.

  Het belangrijkste is dat je grip krijgt op de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze leefomgeving, waardoor er ook daadwerkelijk gestuurd kan worden.

  Om hierop grip te krijgen stel ik het huidige beeld (hoe het er buiten uitziet) van de leefomgeving centraal. Dit beeld is een feit en wordt beïnvloed door vier belangrijke aspecten. Deze vier zijn: organisatieprocessen, de gebruikers/bewoners, het geld (de middelen) en het vastgesteld beleid. Door inzicht te krijgen in deze aspecten krijg je grip op de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de leefomgeving. Door de huidige bezuinigingen ligt momenteel het accent op het aspect van het geld. Maar dit kan nooit los gezien worden van de andere aspecten. Het zoeken naar de juiste balans in deze vier aspecten levert een toekomstbestendig en leefbare leefomgeving op. Met LiSadvies kan zowel de overheid als de gebruiker op zoek gaan naar deze juiste balans door het opstellen van een Wijkbalans!!!

 • annet-muller-lisadvies-adviesbureau-voor-de-openbare-ruimte