Training & opleiding

LiSadvies verzorgt opleidingen en trainingen

 • LiSadvies vertaalt vanuit haar expertise, vaardigheden, ervaringen en deskundigheid de theorie (beleid) in combinatie met organisatieprocessen naar de praktijk en vult dit aan met haar kennis en kunde over omgaan met veranderingen en gedragscompetenties.

  LiSadvies brengt mensen in beweging met een rijk pakket aan trainingen ter ondersteuning van de verschillende instrumenten. Dit doet zij door cursisten relevante kennis aan te bieden en hen bewust te maken van hun eigen gedrag en effect daarvan op anderen. 

 • educatie

 • Vakinhoud en menselijke aspecten

  Tijdens de training/opleiding worden de vakinhoudelijke leerdoelen gekoppeld aan de interpersoonlijke leerdoelen. Vaak is de vraag gericht op ‘vakinhoudelijke aspecten’ rondom uitvoering en praktische kennis (o.a. werkprocessen) van het beleid , het beheer en de uitvoering. Maar tegelijk zijn vragen ook gericht op de ‘menselijke aspecten’ bij uitvoering van de werkzaamheden, zoals cultuur, drijfveren, motivatie, waardering, respect, samenwerking en communicatie tussen collega’s en afdelingen.

  Werkwijze van LiSadvies

  De training wordt altijd op maat gemaakt. In samenspel met de opdrachtgever worden de doelstelling van de training en de behandelde thema’s bepaald. Enkele thema’s kunnen zijn:

  • Wat doen wij? – Samenwerking,
  • Hoe doen wij het? – Communicatie
  • Hoe borgen wij het? – Eigenaarschap

  Door het volgen van deze trainingen wordt het inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe er wordt samengewerkt,  hoe het geborgd is, hoe er wordt gecommuniceerd en wie je nodig hebt om daadwerkelijk jouw taken en verantwoordelijkheden goed uit te kunnen voeren.

  De trainingen bestaan in de regel uit 2 tot 3 dagen op locatie. De trainingsdagen worden interactief aan maximaal 10 tot 15 deelnemers gegeven. De deelnemers krijgen het cursusmateriaal tijdens de training uitgereikt en gaan met de opgedane kennis direct aan de slag. De training start altijd met het invullen van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

  LiSadvies hanteert een werkwijze tijdens dit traject van kennis geven, deelnemers ervaring laten op doen en uiteindelijk blijvende vaardigheden aanleren. Dit doet LiSadvies door de trainingen interactief uit te voeren. Door eerst informatie en toelichting te geven, te oefenen en integrale praktijkopdrachten uit te voeren, waarbij de vakinhoud gekoppeld wordt aan gedrag en houding. Dit leidt tot een eindpresentatie tijdens de laatste trainingsdag waarin de deelnemers in hun eigen woorden vertellen wat ze hebben geleerd, hoe ze het gaan borgen en wat/wie ze daar bij nodig hebben.

 • De trainingen/ opleidingen

  Organisatieveranderingen en Participatieverandering:

  • Feedback
  • Lerende organisatie
  • Kennisdelen/ ontwikkeling tot kenniswerker en intervisie
  • Rebellerende overheid
  • Eigenaarschap en meespraak

  Beheer en inrichting:

  • Beeldgerichtwerken
  • Slim en efficiënt werken
  • Beheerbewust inrichten, ontwerpbewust beheren
  • Meten is weten: kwaliteitsmeten en vertalen naar concrete acties