Training: Toon lef!

 • De training “TOON LEF”  geeft de deelnemers handvatten voor de transitie naar een veranderde relatie en rol tussen de overheid en de inwoners /bewoners. Deze training is bedoeld voor ‘de moderne ambtenaar’.

  De huidige maatschappij vraagt om een omslag van een verzorgende en controlerende overheid naar een faciliterende en stimulerende overheid. Bij deze transformatie is het dus de kunst om te zoeken naar een nieuwe balans tussen burgerverantwoordelijkheid en overheidsbemoeienis. Maar grenzen verleggen kan alleen als je er af en toe overheen durft te gaan!

  Dit vraagt ook om een andere rol  van de moderne ambtenaar. De moderne ambtenaar werkt niet meer in vaste verbanden met vaste taken. Hij/zij is breed georiënteerd, flexibel inzetbaar en resultaatgericht. Werkt meer samen met bewoners en externe partners. Kortom, het is zoeken naar een nieuwe balans in het spanningsveld tussen regels en kaders en de wens naar meer handelingsvrijheid om te kunnen acteren op vragen vanuit de samenleving. Een overheid die vanuit het hart van de samenleving zonder agenda luistert naar wat er speelt.

  Heb lef om de verbinding en de echte dialoog aan te gaan. Zoek de rek op waar nodig. In plaats van te beslissen voor de bewoner komt het besluit bij de inwoner zelf te liggen. Het probleem wordt niet voor de inwoner opgelost, maar mensen gaan zelf met eigen oplossingen aan de slag. De overheid heeft daarin enkel een begeleidende rol.

  Welke inzichten en resultaten mag je verwachten?

  • Vanuit welke belevingswerelden inwoners hun leefomgeving zien;
  • Inzicht welke rollen en verantwoordelijkheden de gemeente heeft bij ‘bewoners maken de buurt’;
  • Inzicht in de competenties van de moderne ambtenaar en hoe deze om te zetten naar vaardigheden en uiteindelijk ervaringen;
  • Het invullen van het omgevingskrachtenveld en het speelveld;
  • Motiveren en stimuleren van uw inwoners om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van hun directe woonomgeving.
 • Brochure (PDF)