Wijkbalans

Meer grip door inzicht op het gebruik, de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving

  • Door de huidige bezuinigingen ligt momenteel het accent in de openbare ruimte op het geld (de middelen). Maar dit kan nooit los gezien worden van hoe de openbare ruimte wordt gebruikt, de organisatieprocessen en het vastgesteld beleid.  Het zoeken naar de juiste balans in deze vier aspecten en het toepassen van de instrumenten van LiSadvies ontstaat er een toekomstbestendige en leefbare leefomgeving, zowel in beleving als in beeld.

    LiSadvies stelt een wijkbalans op waarmee u inzicht krijgt in deze vier aspecten.  U krijgt hierdoor grip op de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving.

  • wijkbalans LiSadvies

De wijkbalans

Schema wijkbalans

Schema wijkbalans

Iedereen beleeft en gebruikt de openbare ruimte anders. Om een wijk vitaal en leefbaar te houden, is het nodig de invloed van de mensen op de omgeving, het geld (middelen), vastgesteld beleid en de organisatieprocessen te onderzoeken. Zo wordt het inzichtelijk als we kijken naar de beleving,  gebruik en het beeld buiten van deze leefomgeving.

De wijkbalans is een gebiedsgerichte aanpak die effectief en zichtbaar resultaat oplevert. Door feiten te verzamelen, te monitoren en juist door samenwerking en het actief betrekken van bewoners en andere belanghebbenden start de zoektocht naar de juiste wijkbalans. Een wijkbalans wordt samen met de wijkbewoners, de gemeente woningbouwcoöperaties gemaakt en vertaald naar wijkspeerpunten en wijkactiekaarten.

Het belangrijkste is dat je grip krijgt op de leefbaarheid en het duurzaam instandhouden van onze leefomgeving, waardoor er ook daadwerkelijk gestuurd kan worden.

Om hier grip op te krijgen stelt LiSadvies het huidige beeld (hoe het er buiten uitziet) van de leefomgeving centraal. Dit beeld is een feit en wordt beïnvloed door de vier belangrijke aspecten. Deze vier zijn: organisatieprocessen, de gebruikers/bewoners, het geld (beschikbare middelen) en het vastgesteld beleid.

wijkbalansspelregels_lisadvies

In een wijkbalans komt alles samen: participatie, duurzame organisatie en een goed ingerichte en beheerbare leefomgeving. Met behulp van de drie instrumenten stelt LiSadvies in samenspel met u een wijkbalans op.

  • Creëert evenwicht en balans tussen organisatieprocessen, de gebruikers/bewoners, de middelen en het vastgesteld beleid.
  • LiSadvies is de schakel tussen overheid en de bewoners van de leefomgeving.
  • LiSadvies levert wijk- en leefbaarheidsscans met een kortbondig actieplan.
  • LiSadvies stelt gebiedsgerichte beleids- en beheerplannen op.
  • LiSadvies begeleidt bewoners bijeenkomsten.